Развивай бизнеса си

  • Първоначална такса: 6000 лева
  • Месечна такса за първите три месеца: 3% от оборота на обекта 
  • Месечна такса след първите три месеца: 5% от оборота на обекта, но не по-малко от 1000 лева 
  • Такса за реклама: 1% от оборота на обекта 
  • Допълнителна инвестиция: варира в зависимост от обекта 
  • Срок на договора: 5 години 
  • Бранш: Телемаркетинг, Търговия на дребно