ОБЩИ УСЛОВИЯ за членство в “GoldStar Club” от “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Настоящите Общи условия се отнасят за начина на придобиване на членство в програмата за лоялни клиенти “GOLDSTAR CLUB”, разработена и поддържана от „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (Търговецът).

Тези общи условия са приложими към всички крайни Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

1. Как се придобива членство в “GOLDSTAR CLUB”

Всеки пълнолетен Потребител може да стане член на програмата за лоялни клиенти “GOLDSTAR CLUB” на „СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. За целта е необходимо да бъде закупена членска карта на посочената от Търговеца цена.

За покупката на картата е необходимо Потребителите да направят онлайн заявка като посетят някой от сайтовете на Търговеца (например www.telestar.bg или www.tvboutique.bg) или да се обадят на телефон +359 2 9 15 25.

За извършване на процедурата по покупка е необходимо попълване на заявка, която съдържа лични данни. За повече информация относно обработването на лични данни можете да се запознаете с приетото от Търговеца Уведомление за поверителност и защита на личните данни.

 

2. Какви привилегии дава членството в “GOLDSTAR CLUB”

Всеки член на “GOLDSTAR CLUB” става част от нашата VIP общност и може да възползва от следните ЕКСКЛУЗИВНИ ПРИВИЛЕГИИ в партньорската мрежа на клуба:

1

10% отстъпка от всички ненамалени продукти и 5% от всички продукти на промоция, закупени онлайн, директно от Търговеца в някой от физическите му магазини или чрез телефонно обаждане.

2

Безплатна куриерска услуга за всички Ваши покупки

3

Приоритетно обслужване и доставка за всички покупки

4

Програма“ Клубни цени“ -   Ексклузивни отстъпки на избрани продукти, достъпни само за членове на “GOLDSTAR CLUB”. Потребителите се информират за тях по имейл или чрез телефонно обаждане , ежемесечен каталог и тв реклама

5

Незабавно получаване на посочените по-горе отстъпки

6

Програма“ Клубни цени“  - 5% отстъпка и Безплатна куриерска услуга от момента на заявяване като член на “GOLDSTAR CLUB”, независимо дали поръчаният продукт е в промоция или не.

При продажба на клубната карта в магазин от мрежата на “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД отстъпката е в размер на 5%.

7

Програма „ Рожден ден“ – 5% допълнително към горните 5 или 10%, както и специален продукт

 

3. Срок на валидност

Със закупуване на клубна карта “GOLDSTAR CLUB” потребителят придобива членство в програмата ни за лоялни клиенти за срок от една   година. След изтичане на този срок, членството се прекратява автоматично.

Преди изтичане на валидността на картата потребителят може да бъде потърсен от служители на “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД с цел информиране за валидността на картата и отправяне на специални търговски предложения.

Членството може да бъде подновено като се закупи нова членска карта.

 

         4. Специфични характеристики на клубната карта

         Клубната карта “GOLDSTAR CLUB” е персонална, но може да се използва и от членове на семейството на картодържателя.

         Кръгът от членове на семейството, които имат право да се възползват от посочените по-горе ексклузивни привилегии включва съпрузи, деца и родители.

 

         5. Как се използва клубната карта

         При покупка на стоки от партньорската мрежа на “GOLDSTAR CLUB” е необходимо Потребителят да представи картата си при заплащане на цената и веднага ще получи съответната отстъпка.

         При покупка на стоки онлайн или по телефона Потребителят следва да укаже, че е член ан “GOLDSTAR CLUB”, за да получи своята ексклузивна отстъпка и всички допълнителни привилегии.

 

         6. Загуба или кражба

         В случай на загуба или кражба на клубна карта “GOLDSTAR CLUB” Потребителят следва да се обади незабавно на телефон +359 2 9 15 25 и да съобщи за това.

        

7. Други

За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат Общите правила за дистанционна продажба на стоки на “СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Когато отношенията не касаят дистанционна продажба, всички неуредени въпроси следва да се регулират в съответствие с действащото законодателство на Р България.

 

 

Дата на влизане в сила

Версия

Приел

26.11.2018

1.0

Скайшоп България ЕООД