европейски съюз европейски фонд за регионално развитие 

СЪОБЩЕНИЕ

СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ ЕООД получи подкрепа чрез НАП по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.095-6410 Наименование на проекта: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки ”

Дата на стартиране на изпълнението: 19.03.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението: 19.06.2021 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: България, гр. София

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 11208.39 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.